Home Harten 6 Bestuur Organisatie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D Leef  Puur Natuur
Harten 6 is lid van Patienten organisatie Harteraad E-mail : Info@harten-zes.nl Sporten onder Medische Begeleiding van een Verpleegkundige en Sport instructeur Harten 6 staat ingeschreven in het handelregister KvK Den Haag nr. 27334393. Mob - 0630987903
© 2009 -2019 Harten 6 - WvD Web design

Site Updated 08-08-2019

|   Dislaimer

E-mail: Info@harten-zes.nl

E-mail: ledenadmin@harten-zes.nl

Contact Sportvereniging Harten 6 Jacob van Offwegenlaan 40a 2282 HR Rijswijk Telefoon: 0630987903

Voorzitter (Niek van Dam)


Secretaris / Penningmeester (Willem van Dijk) 0630987903

Vervult de functie van  Secretaris / Penningmeester / Ledenadministratie en doet allerlei andere zaken zoals het Bouwen en onderhouden van de website het openen en sluiten van de van Zweedenzaal.


Frans van der Spek,

Bestuurslid.

“Het bestuur van Harten 6”