Home Harten 6 Bestuur Organisatie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D Leef  Puur Natuur

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Site Updated 20-06-2019

|   Dislaimer Contact Sportvereniging Harten 6 Jacob van Offwegenlaan 40a 2282 HR Rijswijk Telefoon: 0630987903 Harten 6 is lid van Harteraad E-mail : Info@harten-zes.nl

E-mail: Info@harten-zes.nl

E-mail: ledenadmin@harten-zes.nl

Sporten onder Medische Begeleiding van een Verpleegkundige en Sport instructeur Harten 6 staat ingeschreven in het handelregister KvK Den Haag nr. 27334393. Mob - 0630987903

Voorzitter Niek van Dam


Secretaris / Penningmeester Willem van Dijk,


Vervult de functie van Penningmeester / Secretaris en doet de Ledenadministratie en doet allerlei andere zaken.

zoals het Bouwen en onderhouden van de website het openen en sluiten van de van Zweedenzaal.


Frans van der Spek,


Bestuurslid.

“Het Bestuur”