Home Harten 6 Bestuur Organisatie Contributie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Site Updated 01-01-2019

|   Dislaimer Contact Sportvereniging Harten 6 Jacob van Offwegenlaan 40a 2282 HR Rijswijk Telefoon: 0630987903 Mob - 0630987903 Harten 6 is lid van Hartenraad Info@harten-zes.nl

E-mail: Info@harten-zes.nl

E-mail: ledenadmin@harten-zes.nl

Sporten onder Medische Begeleiding van een Verpleegkundige en Sport instructeur

Het Bestuur bestaat uit 3 personen en deze personen Vervullen de functie van:


Maarten Spaans,

Vervult de functies van Voorzitter en Secretaris.


Willem van Dijk,

Vervult de functie van Penningmeester/Ledenadministratie en doet allerlei andere zaken zoals het Bouwen en onderhouden van de website het openen en sluiten van de van Zweedenzaal.


Frans van der Spek,

Is bestuurslid en doet special opdrachten.

“Het Bestuur”