Home Harten 6 Bestuur Organisatie Contributie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Contact Sportvereniging Harten 6 Jacob van Offwegenlaan 40a 2282 HR Rijswijk Telefoon: 0630987903 Mob - 0630987903 Harten 6 is lid van Hartenraad Info@harten-zes.nl Sporten onder Medische Begeleiding van een Verpleegkundige en Sport instructeur

            Het gebruik van informatie op Harten 6 betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikers informatie genoemde voorwaarden.


Niets uit deze web site mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto kopie, downloaden naar andere web sites of    

op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Web master.


Bronvermelding van de web site en naams vermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze Web site wordt afgebeeld of geciteerd.

Zonder toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Verwijzing naar de home page van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.


Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf of de web master.


Harten 6 heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze web site gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluid’s- en video fragmenten, en heeft toestemming gevraagd

voor gebruik van dit materiaal voor de web site aan zijn leden.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze web site is met grote zorg samengesteld. Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. Harten 6 is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van

kan worden gemaakt. Harten 6 is ook niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze sites.


Harten 6 houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de web site kan verbeteren.

Daarom doet Harten 6 zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen.

Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.“Disclaimer”