Harten 6 is lid van Patienten organisatie Harteraad E-mail : Info@harten-zes.nl Harten 6 staat ingeschreven in het handelregister KvK Den Haag nr. 27334393 Mob - 0630987903
Home Harten 6 Bestuur Organisatie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D Leef  Puur Natuur
Sporten onder Deskundige Begeleiding van een CCU Verpleegkundige  en Sport instructeur Wapperende Vlag

Voorzitter (Niek van Dam)


Secretaris / Penningmeester (Willem van Dijk) 0630987903

Vervult de functie van  Secretaris / Penningmeester / Ledenadministratie en doet allerlei andere zaken zoals het Bouwen en onderhouden van de website het openen en sluiten van de van Zweedenzaal.


John van Popering,

Bestuurslid.

“Het bestuur van Harten 6”