Home Harten 6 Bestuur Organisatie Contributie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Site Updated 01-01-2019

|   Dislaimer Contact Sportvereniging Harten 6 Jacob van Offwegenlaan 40a 2282 HR Rijswijk Telefoon: 0630987903 Mob - 0630987903 Harten 6 is lid van Hartenraad Info@harten-zes.nl

E-mail: Info@harten-zes.nl

E-mail: ledenadmin@harten-zes.nl

Sporten onder Medische Begeleiding van een Verpleegkundige en Sport instructeur Op de Girokaart zet je dus het nieuwe nummer en daaronder - in de vakjes Harten 6 en daar weer onder 4e kwartaal enz.enz.. We moeten er allemaal aan om een IBAN nummer op te geven. Je weet wel I(International)B(Bank)A(Account)N(Nummer).            D.w.z het gironummer 5819613 van Harten 6 wordt: NL28 INGB 0005819613 te ‘s_Gravenhage