Home Harten 6 Bestuur Organisatie Contributie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Site Updated 01-01-2019

|   Dislaimer Contact Sportvereniging Harten 6 Jacob van Offwegenlaan 40a 2282 HR Rijswijk Telefoon: 0630987903 Mob - 0630987903 Harten 6 is lid van Hartenraad Info@harten-zes.nl

E-mail: Info@harten-zes.nl

E-mail: ledenadmin@harten-zes.nl

Sporten onder Medische Begeleiding van een Verpleegkundige en Sport instructeur

  “Hier komt de informatie te staan over de Nieuwe sportaccommodatie van de Gemeente Rijswijk.”


* Download  hier de PDF - Ontwikkeling sporthal van de gemeente Rijswijk * Download  hier de Doc - Persbericht locatie Elsenlaan 29.sep 2017 Gemeente Rijswijk toont ontwerp voor multifunctioneel Sportcomplex op Elselaan locatie

Voordelen sportcomplex

 De bouw van de nieuwe sporthallen heeft voordelen voor de gebruikers van de Marimbahal en Van Zweedenzaal: alle voorzieningen komen onder één dak, trainingen hoeven niet meer op diverse locaties te worden gehouden én het nieuwe sportcomplex voldoet aan de (sport)technische eisen van de betrokken sportbonden. Het sportcomplex wordt ook gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Het complex komt op loopafstand te liggen van onder meer de drie scholen die onderdeel gaan uitmaken van de brede school Rembrandtkwartier. Ook de Prins Mauritsschool gaat van het sportcomplex gebruik maken.  Het sportcomplex bestaat uit twee aparte sporthallen onder één dak.  De houten sportvloeren van deze sporthallen hebben de volgende afmetingen: 52x28 meter met een vrije speelhoogte van 9 meter en 40x32 meter met een vrije speelhoogte  van 7 meter. De hoofdgebruikers zijn volleybalvereniging Inter Rijswijk, de basketbalvereniging Lokomotief en de badmintonvereniging BC Randstad. Daarnaast gaan nog een tiental kleinere (sport)verenigingen gebruikmaken van de accommodatie, denk hierbij onder meer aan judo, korfbal, gehandicaptensport, martial arts, aikido en dans. Met name voor de kleinere gebruikers en het onderwijs is er naast de sporthallen nog een multifunctionele zaal in het complex opgenomen van 15x12 meter met een vrije speelhoogte van 3 meter.

* Link naar verdere informatie b.v Plan van Eisen waar Harten 6 bij aanwezig was op woensdag 7 februari 2018.