Home Harten 6 Bestuur Organisatie Contributie Spelregels Sport voor Begeleiding Lokatie Calamiteitenplan A.E.D

Welkom Bij

Harten 6

Een  sportvereniging voor,

Hart Patiënten

Diabetes Patiënten

Patiënten met COPD

Die bij ons terecht kunnen als hun revalidatie ten einde is dat ze gewoon

verder kunnen gaan om het lichaam In een goede conditie te houden.

Dus iedereen is van Harte Welkom.


Site Updated 01-01-2019

|   Dislaimer Contact Sportvereniging Harten 6 Jacob van Offwegenlaan 40a 2282 HR Rijswijk Telefoon: 0630987903 Mob - 0630987903 Harten 6 is lid van Hartenraad Info@harten-zes.nl

E-mail: Info@harten-zes.nl

E-mail: ledenadmin@harten-zes.nl

Sporten onder Medische Begeleiding van een Verpleegkundige en Sport instructeur “ 1 januari 2009 ” - “ E E N  M IJ L P A A L  10 J A A R  Harten 6 ”

Namens het bestuur van onze vereniging “Harten-Zes”


wens ik u allen, samen met uw dierbaren een fantastisch  en heel sportief jubileum jaar  toe!!! We vieren dit jaar het feit dat wij als

“Harten-Zes” nu precies 10 jaar bestaan.  Na een bewogen periode bij Hart aktief  waren er zes personen die het voortouw namen om ons los te weken en een nieuwe vereniging/sport-/trim club  te gaan beginnen. “Recreatieve sportvereniging voor

(ex) hartpatiënten Harten-Zes Rijswijk”.  Tegenwoordig zijn wij

“Trim Club Harten 6”. De meeste van de toenmalige sporters vonden dat een goed idee en stapten graag over naar

“Harten-Zes”. Alle begin is moeilijk maar met kijken, luisteren, veel praten, proberen en vooral doorzetten kwam alles op zijn pootjes terecht en daar plukken wij nu nog de vruchten van. Ook werd uit Harten-Zes een club gevormd die zich het meest bezig houdt met volleybal, genaamd “Haagsche Bluf” met als thuisbasis de van Zweedenzaal in Rijswijk. Als je de foto’s  van toen bekijkt dan gaat alles naar wens en dragen wij thans onze club naar buiten uit met nieuwe shirts.

Druk hier voor het geschreven stuk van Kees Mulder van 10 jaar Harten 6

De shirts

worden uitgedeeld op de tiende jaar vergadering van Harten 6 op 10 januari 2019